สารคดี | DOCUMENTARY

 • Tian’anmen Square | จัตุรัสเทียนอันเหมิน...จัตุรัสแห่งประวัติศาสตร์ของชาติจีน

 • พระใหญ่เทียนถาน…พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะฮ่องกง

 • 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

 • 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก | สาธารณรัฐเช็ก

 • ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

 • เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ & ฮาจิโกะ 2 รูปปั้นสุนัขผู้ซื่อสัตย์แห่งเอดินเบอระ และโตเกียว

 • นิเซโกะ...สวรรค์แห่งปุยหิมะและสกี

 • มัสยิดสุลต่านอาห์เมด...มัสยิดสีน้ำเงิน อายุกว่า 400 ปี

 • Hagia Sophia | มหาวิหาร 2 ศาสนา...1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

 • 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

 • 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี