โรส สตูดิโอ

เลขที่ 11/11 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 กม.22 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

02-294-2222