บริษัท โรส มีเดีย แอนด์
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

เลขที่ 1 อาคารมนต์พิชิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

02-294-2222