งานพิธีอุปสมบท พระแบงค์ (ศรราม อเนกลาภ)

20.12.2559 | 2,934 views

งานพิธีอุปสมบท พระแบงค์ (ศรราม อเนกลาภ)วันที่ 20 ธันวาคม 2559


งานพิธีอุปสมบท พระแบงค์ (ศรราม อเนกลาภ) วันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดย พระแบงค์ ได้ฉายาทางธรรมว่า พรหมวณโณ อ่านว่า พรัมมะณันโณ แปลงว่าผู้มีวรรณะดุจพระพรม