The Great World | Andaman 1 - อันดามัน ขุมทรัพย์ธรรมชาติที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก EP.1

18.06.2564 | 121 views

ท้องทะเลที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นสถานที่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ซึ่งเรียงรายไปตามชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีความงามและอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง อาทิเช่น “ทะเลแหวก” หนึ่งในความอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เชื่อมเกาะสามแห่งเข้าด้วยกัน “หมู่เกาะพีพี” หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการท่องเที่ยว และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวูด และ “เขาตะปู” หนึ่งในทัศนียภาพอันคุ้นตาที่มักปรากฏอยู่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและจากนานาชาติ พื้นที่ทั้งหมดนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกให้เป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาติ ภายใต้ชื่อว่า “ พื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอันดามัน ”