The Great World | Andaman 2 - อันดามัน ขุมทรัพย์ธรรมชาติที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก EP.2

18.06.2564 | 134 views

หมู่เกาะ 2 แห่งทางตอนใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ นั่นคือหมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะเหล่านี้มีอัตลักษณ์และความงามที่โดดเด่นจนเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สิมิลันประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวน 9 เกาะ ความงดงามของเกาะแห่งนี้มีตั้งแต่ป่าไม้ ชายหาด และลึกลงไปถึงความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล ในขณะที่หมู่เกาะสุรินทร์มีความโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน ซึ่งได้กลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนจากทุกมุมโลกให้มาสัมผัสวิถีชีวิตอันงดงามของกลุ่มชาวเลแบบดั้งเดิม