รวมฮิตลูกทุ่งซุปเปอร์คลาสสิคชุด 3 (ดนตรีเดิม) - เพลิน พรหมแดน/ สุรชัย สมบัติเจริญ/ ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด/ รักชาติ ศิริชัย/ ศรชัย เมฆวิเชียร/ ชาย เมืองสิงห์/ รุ่งเพชร แหลมสิงห์/ ไพรวัลย์ ลูกเพชร/ สายัณห์ สัญญา(Official Audio)

เพิ่มในรายการโปรด Add to Favorite

รวมฮิตลูกทุ่งซุปเปอร์คลาสสิคชุด 3 (ดนตรีเดิม) - เพลิน พรหมแดน/ สุรชัย สมบัติเจริญ/ ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด/ รักชาติ ศิริชัย/ ศรชัย เมฆวิเชียร/ ชาย เมืองสิงห์/ รุ่งเพชร แหลมสิงห์/ ไพรวัลย์ ลูกเพชร/ สายัณห์ สัญญา(Official Audio)

128 views | 27.12.2562

ชื่อเพลง Music Name:

รวมฮิตลูกทุ่งซุปเปอร์คลาสสิคชุด 3 (ดนตรีเดิม)

นักร้อง / Singer:

เพลิน พรหมแดน/ สุรชัย สมบัติเจริญ/ ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด/ รักชาติ ศิริชัย/ ศรชัย เมฆวิเชียร/ ชาย เมืองสิงห์/ รุ่งเพชร แหลมสิงห์/ ไพรวัลย์ ลูกเพชร/ สายัณห์ สัญญา