รวมฮิตลูกทุ่งซุปเปอร์คลาสสิคชุด 1 (ดนตรีเดิม) - สายัณห์ สัญญา/แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์/คัมภีร์ แสงทอง/ยอดรัก สลักใจ/เสรี รุ่งสว่าง/ชาย เมืองสิงห์/ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด/รักชาติ ศิริชัย/ศรชัย เมฆวิเชียร(Official Audio)

เพิ่มในรายการโปรด Add to Favorite

รวมฮิตลูกทุ่งซุปเปอร์คลาสสิคชุด 1 (ดนตรีเดิม) - สายัณห์ สัญญา/แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์/คัมภีร์ แสงทอง/ยอดรัก สลักใจ/เสรี รุ่งสว่าง/ชาย เมืองสิงห์/ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด/รักชาติ ศิริชัย/ศรชัย เมฆวิเชียร(Official Audio)

184 views | 25.12.2562

ชื่อเพลง Music Name:

รวมฮิตลูกทุ่งซุปเปอร์คลาสสิคชุด 1 (ดนตรีเดิม)

นักร้อง / Singer:

สายัณห์ สัญญา/แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์/คัมภีร์ แสงทอง/ยอดรัก สลักใจ/เสรี รุ่งสว่าง/ชาย เมืองสิงห์/ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด/รักชาติ ศิริชัย/ศรชัย เมฆวิเชียร