Arashiyama - A noble district of nature and heritage

11.01.2562 | 67 views

อาราชิยาม่า เมืองเล็กๆทางฝั่งตะวันตกของกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีธรรมชาติอันสวยงามทั้งแม่น้ำ ภูเขา จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติญี่ปุ่น นอกจากความโดดเด่นด้านธรรมชาติแล้ว อาราชิยาม่ายังเต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้าต่างๆที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างสูง อาทิเช่นวันเท็นริวจิ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 17 สถานที่ในเกียวโตที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมอีกด้วย