Kinkakuji (Rokuonji) Temple - The golden pavilion of Kyoto

26.11.2561 | 96 views

วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต ด้วยตัวอาคารหลักที่มีสีทองอร่ามโดดเด่นตลอดทั้งปี ในอดีตเป็นคฤหาสน์ของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิทสึ ซึ่งมีความประสงค์ในบั้นปลายชีวิตว่า อยากอุทิศพื้นที่คฤหาสน์ของตนให้เป็นวัดในนิกายเซน ครั้นเมื่อโชกุนอาชิคางะได้เสียชีวิตลงในปี ค.ศ.1408 บุตรชายของเขาจึงได้สานต่อเจตนารมณ์นี้ โดยตั้งวัดในนิกายเซนขึ้นมาในชื่อว่า “วัดคินคะคุจิ” และความสวยงามของวัดแห่งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลานชายของโชกุนอาชิคางะ สร้าง ”วัดเงิน” หรือวัดกินคาคุจิขึ้นมาคู่กัน ความงดงามของวัดคินคะคุจิยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 1 ใน 17 สถานที่ในเกียวโตจากองค์กรยูเนสโกอีกด้วย