Mount Wutai - The Buddhist Mountains of Xinzhou

21.09.2561 | 80 views

อู่ไถซาน เป็นภูเขาสูงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ตามพุทธศาสนานิกายมหายาน บนเขาจึงมีวัดอยู่มากมายหลายแห่ง โดยวัดที่เก่าแก่ที่สุดถูกสร้างขึ้นเกือบเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วถือเป็นวัดที่เก่าเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีวิหารลามะแบบทิเบตอยู่ด้านบนของภูเขาซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม ทำให้อู่ไถซานได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO กลายเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาที่ควรไปเยือนสักครั้งในชีวิต