The Great World | The Great Wall of China - 1 ใน 7 สิ่ง​มหัศจรรย์ของโลก : ปฐมบท กำแพงยักษ์แดนมังกร (SUB ENG.)

17.08.2561 | 437 views

ปฐมบท กำแพงยักษ์แดนมังกรสิ่งก่อสร้างจากมือมนุษย์อันแสนยิ่งใหญ่แห่งประเทศจีน ที่กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวรวมนับหมื่นกิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นของกำแพงด้านทิศตะวันออกอยู่ที่ด่านซันไห่กวน ซึ่งเป็นส่วนของกำแพงเมืองจีนเพียงหนึ่งเดียวที่สร้างยื่นลงไปถึงท้องทะเลหรือที่เรียกกันว่าเหล่าหลงโถว (หัวมังกรเฒ่า) นอกจากนี้ยังมีกำแพงอันน่ามหัศจรรย์ที่สร้างตามแนวภูเขาสูงชันอย่างกำแพงเมืองจีนที่กู๋เป่ยโค่ว และกำแพงที่ยิ่งปีนขึ้นไปตามแนวกำแพงอันสูงชันเท่าไร ก็ยิ่งได้พบกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตามากขึ้นเท่านั้นอย่าง กำแพงเมืองจีน ซือหม่าไถ