The Great World | Mount Fuji - ฟูจิซัง ภูเขาสูงและสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (SUB ENG.)

17.08.2561 | 308 views

ตำนานภูผาเทพเจ้า ฟูจิซัง ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซุโอกะ และจังหวัดยามานาชิ ทางฝั่งตะวันตกของกรุงโตเกียว ด้วยความสูง 3,776 เมตร หิมะสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมบริเวณยอดเขา และรูปทรงสมมาตรอันงดงาม ทำให้ภูเขาไฟฟูจิเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะชิ้นสำคัญมากมาย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวญี่ปุ่น และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิ รวมถึงพื้นที่ทะเลสาบทั้ง 5 แห่ง อุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ และน้ำตกชิระอิโตะ ได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อ "ฟูจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ" โดยถือเป็นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 13 และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่น