ปราสาทพนมรุ้ง…อัศจรรย์แห่งอารยธรรมขอมโบราณ

04.04.2565 | 171 views

ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทย เป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมที่มีอายุผ่านกาลเวลามาร่วมพันปี จากการรังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ ที่ถ่ายทอดความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาฮินดูไศวนิกาย ผ่านลวดลายสลักบนหินนับร้อยนับพันก้อนอย่างวิจิตรงดงาม จนเกิดเป็นเทวสถานอันยิ่งใหญ่บนยอดภูเขาไฟสูงลูกสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ปัจจุบันได้ดับสนิทมานานแล้วกว่า 900,000 ปี


รับชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน โดยในหนึ่งปีจะมีเพียง 4 ครั้งเท่านั้น คือ
>> ช่วงวันที่ 3 - 5 เมษายน และ 8 -10 กันยายน ของทุกปี "ดวงอาทิตย์จะขึ้น" ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน
>> ช่วงวันที่ 6 - 8 มีนาคม และ 6 - 8 ตุลาคม ของทุกปี "ดวงอาทิตย์ก็จะตก" ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปราสาทพนมรุ้ง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=270

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLQF_Q34yXICNdOVrhAqzrQ
Facebook : https://www.facebook.com/palanla.official
เว็บไซต์ : https://www.palanla.com/