สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | จ.จันทบุรี

08.03.2565 | 106 views

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (King Taksin the Great Park) สวนสาธารณะใจกลางเมืองจันทบุรีที่มีบรรยากาศร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาของประมงจังหวัด


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=473

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLQF_Q34yXICNdOVrhAqzrQ
Facebook : https://www.facebook.com/palanla.official
Website : https://www.palanla.com/