อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล | จ.จันทบุรี

08.03.2565 | 85 views

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (Cathedral of the Immaculate Conception)โบราณสถานสำคัญของ จ.จันทบุรี ที่มีประวัติทางศาสนายาวนานกว่า 300 ปี นับเป็นวิหารที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในภาคตะวันออก


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=475

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLQF_Q34yXICNdOVrhAqzrQ
Facebook : https://www.facebook.com/palanla.official
Website : https://www.palanla.com/