วัดฉลอง "วัดไชยธาราราม" Chaithararam Temple | วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต (วัดหลวงพ่อแช่ม)

22.10.2564 | 45 views

"วัดฉลอง" หรือ "วัดไชยธาราราม" วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต และเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของ "หลวงพ่อแช่ม" หรือ "พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุณี" พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองภูเก็ต หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตไม่ควรพลาดที่จะแวะไปกราบสักการะหลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดฉลอง "วัดไชยธาราราม" ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=113