The Great World | Pingyao - ผิงเหยา 1 ใน 2 มรดกโลกเมืองโบราณของประเทศจีน (SUB ENG.)

30.06.2564 | 209 views

ผิงเหยานครโบราณแห่งแผ่นดินมังกร เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนที่ราบไท่หยวนริมฝั่งแม่น้ำเฝินเหอ ตอนกลางของมณฑลชานซี ทางภาคเหนือของจีน ซึ่งยังคงรักษาโครงสร้างบ้านเมืองแบบชาวฮั่นในสมัยหมิงและชิงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผิงเหยายังเป็นสถานที่สำคัญทางโบราณคดีที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศจีน ปัจจุบันมีหน่วยงานรักษาโบราณวัตถุกว่า 300 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานที่ที่มีความสำคัญระดับชาติถึง 3 แห่ง ได้แก่ กำแพงเมืองเก่า วัดเจิ้นกั๋ว และวัดซวงหลิน และยังถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997


ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLQF_Q34yXICNdOVrhAqzrQ
Facebook : https://www.facebook.com/palanla.official
Website : https://palanla.com/